ODBORNÉ OŠETŘENÍ A ŘEZY STROMŮ

Včetně bezpečnostních vazeb